ZNAČKA je priročnik, v katerem so na enem mestu zbrana navodila za uporabo različnih pravilnikov, pa tudi spremembe, ki so bile dogovorjene v okviru Komisije za katalogizacijo pri ZBDS. Obsega pravila za izbor in oblikovanje enotnih značnic predvsem pri opisni katalogizaciji, tj. za osebne in korporativne značnice ter za enotne naslove. Priročnik praviloma ne nadomešča obstoječih pravilnikov, ampak je zasnovan kot pripomoček, ki usmerja na pravila iz različnih virov.