Tretja elektronska izdaja UDCMRF 2011 se nahaja tukaj.
PODROBNEJŠA DELITEV Z OZNAKO, KI NE IZVIRA IZ UDK
(tabela 1h)


SPLOŠNO

Oznaka, ki ne izvira iz tabel UDK in črkovna razširitev lahko uporabljamo za podrobnejšo določitev vrstilca UDK. V primeru, da se oznake nanašajo na istovrstne splošne privesne vrstilce (glej tabelo 1a in tabelo 1b), jih je potrebno razvrstiti znotraj istovrstnih znakov. V drugih primerih morajo biti razvrščene izven znakov. V spodnjem primeru (492*…) je zvezdica del krajevnega vrstilca in smo jo razvrstili znotraj oklepajev, v primeru 625.711.1(4)*E4 zvezdica ni del krajevnega vrstilca, vendar uvaja novo značilnost – identifikator za avtocesto – in je zato postavljena za zaklepaj. Podobno je v primeru (492.83Utrecht), kjer je črkovni del vrstilca del krajevnega privesnega vrstilca, medtem ko to ne velja v primeru 005.71-027.563(430)AEG – tukaj uvajamo novo značilnost: imena podjetij.

ZVEZDICA *

Znak * (izgovori zvezdica) sledi vrstilcu UDK in uvaja zapis, katerega izvor ni med vrstilci UDK.
Znak zvezdica lahko sledi vrstilcu UDK in označuje besedo, simbol ali številko, ki ne izvira iz UDK, in je dodana z namenom podrobnejše določitve vsebine. Pri vseh teh kodiranjih nam služi zvezdica za ločevanje od vrstilcev UDK.

Primeri:
(492*...) Nizozemska: Krajevna podpodročja (4-mestne kodirne števke iz Ned. PTT Plaatsnamencode)
523.44*433 Majhen planet Eros (IAU avtorizirana številka)
546.42.027*90 Stroncij 90 (atomska masa izotopa)
625.711.1(4)*E4 Evropska avtocesta 4 (E4), iz označevanja cest
66-97*C150 Temperatura 150 stopinj celzija
796.83*kg51 Mušja kategorija v boksu (največ 51 kg)

Kjer je za zvezdico priporočena uporaba kode, ki ni v UDK, je vir kode podan z opombo.

Za vsebine, ki jih ne najdemo v tabelah UDK, lahko zvezdico uporabimo tudi za označevanje neavtoriziranih, lokalno določenih oznak, običajno s ponovnim sestavljanjem vrstilca UDK.

NEPOSREDNA ABECEDNA DOLOČITEV

Pri abecedni določitvi lastnih imen (ali njihovih okrajšav) in akronimov, je črka dodana neposredno k glavnemu vrstilcu UDK brez zvezdice ali presledka. Neposredno imensko razrešitev pri splošnih privesnih vrstilcih za kraj (tabela 1e) zapišemo v oklepajih.

Primeri:
(492.83Utrecht) Mesto Utrecht
061.5AEG Posel, ki ga opravlja Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft
597.556.255Hippocampus Morski konjiček (zoologija)
821.133.1Moliere Dela Moliera, v literaturi
929Napoleon1 Biografija Napoleona I (Bonaparte)

V zadnjih zgornjih primerih je možna uporaba okrajšave standardnih dolžin namesto polnih imen.

Primeri:
821.133.1Mol Dela Moliera, v literaturi
929Nap Biografija Napoleona I (Bonaparte)