Tretja elektronska izdaja UDCMRF 2011 se nahaja tukaj.
DRUGA ELEKTRONSKA IZDAJA UDCMRF 2006


Pred vami je 2. elektronska izdaja tabel Univerzalne decimalne klasifikacije – UDCMRF 2006.

Od januarja 2007 je bila v uporabi elektronska izdaja tabel UDK, imenovana UDCMRF 2001. Nadomeščala je 3. spremenjeno in dopolnjeno izdajo Univerzalna decimalna klasifikacija iz leta 1991. 2. elektronska izdaja zajema vse spremembe in dopolnitve vrstilcev UDK od leta 2001 do 2006.

Mednarodno standardno referenčno zbirko vrstilcev UDCMRF (Universal Decimal Classification Master Reference File) izdaja Konzorcij UDC s sedežem v Haagu. Prevod je narejen iz angleškega izvirnika srednje izdaje UDCMRF 2006. Koordinator prevoda je Narodna in univerzitetna knjižnica. Pri prevajanju (prve in druge izdaje) je sodelovalo 33 prevajalcev iz različnih strokovnih področij.

Druga izdaja se od zadnje bistveno ne razlikuje. Vsebuje 54.677 glavnih vrstilcev in 12.928 splošnih privesnih vrstilcev. Nove vsebine iz različnih področij znanosti so opisane z dodanimi vrstilci, nekateri vrstilci so opuščeni, nekateri pa delno spremenjeni glede na prvo elektronsko izdajo. Več o tem lahko preberete v članku Nova elektronska izdaja: UDCMRF 2006, avtorjev Š. Razpotnik in B. Rifl v Knjižničarskih novicah, št. 8, 2008. Posodobljena je tudi podoba iskalnika. V Pomoči so opisane lastnosti in funkcionalnosti, ki vam jih prinaša nova izdaja. Prav tako najdete v Pomoči sezname izbrisanih in dodanih glavnih vrstilcev in splošnih privesnih vrstilcev.

V tiskani izdaji iz leta 1991 je v glavnih tabelah okoli 11.000 vrstilcev in približno 1.500 splošnih privesnih vrstilcev.

V izdaji UDCMRF 2001 je bilo v glavni tabeli 54.891 vrstilcev in 10.831 splošnih privesnih vrstilcev. Izdaja vam je še vedno dosegljiva, vendar samo za pregledovanje in razreševanje starih vrstilcev.

Vzporedno je nastajal tudi priročnik Univerzalna decimalna klasifikacija, ki ga je Narodna in univerzitetna knjižnica izdala leta 2006. Priročnik se vsebinsko navezuje in dopolnjuje uporabo tabel UDK iz elektronske izdaje 2001. Vsebuje pa že novost pri splošnih privesnih vrstilcih c črtico -04, ki so na novo uvedeni v izdaji UDCMRF 2006.

Na 2. elektronsko izdajo UDCMRF 2006 se lahko naročite tukaj.
Cenik za letno licenco uporabe UDCMRF 2006.

Naročnikom se pravica uporabe avtomatsko prenese na izdajo UDCMRF 2006.