SPLETNI SPLOŠNI SLOVENSKI GESLOVNIK


Izraz:

Način iskanja:
Vrste predmetnih oznak:

Uporabo predmetnih oznak iz Splošnega Slovenskega geslovnika v COBISS-u označujemo v podpolju $2 bloka 6XX s
kratico NUK