PREKAT je priročnik, ki navaja vse elemente, ki so potrebni za opis in identifikacijo vseh vrst gradiva v knjižničnih zbirkah, predpisuje vrstni red elementov v opisu in določa način rabe ločil v bibliografskem opisu. Obsega tudi navodila za določanje avtorstva in oblikovanje značnic. Vsebuje navodila za katalogizacijo posameznih vrst knjižničnega gradiva, ki jih povzema iz splošnega in posameznih mednarodnih standardnih bibliografskih opisov, Abecednega imenskega kataloga Pavleta Kalana in Priručnika i pravilnika za izradbu abecednih kataloga Eve Verone. Vključuje tudi odločitve Komisije za katalogizacijo pri ZBDS in uveljavljeno prakso.