prejšnje številke bibliografska kazala cenik kako naročiti navodila avtorjem kazalo rubrik


Nacionalni standardi za delovanje šolskih knjižnic v Ameriki

Združenje šolskih knjižničarjev Amerike (AASL) je pripravilo Nacionalne standarde za šolske knjižnice, ki so s ključnimi elementi predstavljeni v razumljivem in slikovno preglednem plakatu, ki je tokratna sredica Knjižničarskih novic.

Opozarjajo, da gre za standarde, ne predloge ali priporočila

Novembra 2017 so uvedli nov sklop standardov, namenjenih izboljšanju prejšnjih nacionalnih šolskih standardov in spodbujanju učenja na visoki ravni v knjižnicah, ki se nenehno spreminjajo in vključujejo več digitalnih ter vizualnih virov.

V preteklosti so bili standardi nacionalnih knjižnic promovirani kot smernice za šolske knjižnice. Smernice seveda veljajo kot strokovna priporočila, ki se jih posamezna šolska knjižnica lahko drži ali ne. Tako jih je veliko knjižničarjev videlo zgolj kot predloge. S poudarkom na besedi “standardi” pa v AASL upajo, da jih bodo šolski knjižničarji resno sprejeli in si prizadevali za njihovo udejanjanje v šolskih knjižnicah. Standarde so ustvarili s pomočjo šolskih knjižničarjev po vseh Združenih državah Amerike, da bi zagotovili vsebine, ki jih šolski knjižničarji lahko dejansko uporabljajo na svojih šolah.

Poenostavljeno, za lažje razumevanje

Prej so mnogi knjižničarji ugotavljali, da so bili nacionalni standardi za šolske knjižnice zastavljeni tako, da jim je bilo pogosto težko slediti. Zaradi preobsežnosti besedil in nejasne strukture, je bilo težko zagotavljati in kontrolirati, če knjižničarji sledijo standardom. Novi standardi zajemajo tri različna področja, ki sočasno združujejo, vključujejo in povezujejo cilje za učence, knjižničarje in tudi za šolske knjižnice. Standardi so bili napisani tudi zaradi poenote­nja ključne terminologije v šolskih knjižnicah.

Ključna področja so temeljna za zagotavljanje in razvoj kompetenc učencev, knjižničarjev in šolskih knjižnic. Poleg tega je vsako področje povezano s štirimi ključnimi domenami, ki predstavljajo postopek raziskovanja:

  • Razmišljam
  • Ustvarjam
  • Delim
  • Rastem


Pregled standardov je na voljo v brošuri  AACL »Standards Framework for Learners«. Dostopni so na spletni strani: https://standards.aasl.org/framework/ .

Poudarek na partnerstvu med učencem in knjižničarjem

Šolski knjižničarji se ne ukvarjajo samo z urejanjem knjižnice in branjem knjig, temveč so učitelji kot vsi drugi strokovni delavci na šoli. Novi standardi AASL šolske knjižničarje opredeljujejo kot partnerje pri učenju in usvajanju kompetenc. Obravnavajo jih kot partnerje v izobraževanju, informacijske strokovnjake, učitelje in skrbnike šolskih knjižnic.
Knjižničarji naj bi redno sodelovali na pedagoških konferencah, sestankih in naj bi bili ključni pri načrtovanju kurikuluma. Šolska knjižnica ni le prostor za učenje in izdelavo nalog, ki jih učencem dajejo učitelji. Tu ima veliko vlogo šolski knjižničar, ki pomaga učencem, da se naučijo spretnosti raziskovanja. Zato morajo knjižničarji in učitelji sodelovati pri načrtovanju pouka in nalog za učence.

AASL je pripravilo Nacionalne standarde za šolske knjižničarje z namenom, da bi   knjižničarji sodelovali z drugimi strokovnimi delavci pri oblikovanju zahtevnih učnih priložnosti za učence in jim pomagali prepoznati, da lahko učenje poteka kjerkoli. Standardi so orodje, ki jih učenci potrebujejo za razmišljanje, ustvarjanje, skupno rabo in rast za vseživljenjsko učenje. Šolskim knjižničarjem omogočajo, da v tem procesu postanejo ključni akterji.

Urša Bajda
Sekcija za šolske knjižnice
v Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije

Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica

nazaj na kazalo

natisni članek


Knjižničarske novice 28 (4/5), str. 28-29

kolofon © 2004-2010 NUK - Vse pravice pridržane | impresum