prejšnje številke bibliografska kazala cenik kako naročiti navodila avtorjem kazalo rubrik


KNJIŽNIČARSKE NOVICE 1/2 Letnik 30 (2020)

Uvodnik
Spoštovane knjižničarke, spoštovani knjižničarji, pred nami je jubilejna številka – z letošnjim letom proslavljamo 30. letnico Knjižničarskih novic! Dolga pot je za nami. S spoštovanjem do svojih predhodnikov, ki so s svojo vizijo stopili na prvo stopnico in začeli graditi podobo Knjižničarskih novic, z uredniškim odborom nadaljujemo njihovo pot.

 

Uporaba ustrezne zaščitne opreme lahko bistveno pripomore k ohranjanju dragocenega knjižničnega gradiva
Večina knjižnic v svojih zbirkah hrani tudi gradivo, ki je za skupnost izjemnega pomena, predstavlja našo kulturno dediščino in je kot tako predmet posebne obravnave. To je gradivo, ki ga zaradi njegove vrednosti in edinstvenosti želimo trajno ohraniti,

 

     

Četrta elektronska izdaja tabel Univerzalne decimalne klasifikacije – UDCMRF12
Od 29. februarja 2020 je na razpolago nova, četrta elektronska izdaja tabel Univerzalne decimalne klasifikacije UDCMRF12. Do nje lahko dostopajo vsi naročniki elektronske izdaje UDK na povezavi http://udcmrf.nuk.uni-lj.si/. Slovenski prevod je narejen po angleškem izvirniku srednje

 

Jesen odprtega dostopa v Univerzitetni knjižnici Maribor
Kot že vrsto let zapored se Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM) pridružuje in organizira vrsto dogodkov posvečenih mednarodnemu tednu odprtega dostopa, ki je bil letos od 21. do 27. oktobra 2019. Teden odprtega dostopa je globalni dogodek, ki za akademsko in raziskovalno skupnost predstavlja

 

     

Delavnica Odprta znanost
V zadnjih letih so vse bolj pogosta predavanja in izobraževanja na temo odprtega dostopa in odprte znanosti. Večina raziskovalcev se je s sistemom odprtega dostopa že seznanila, eni bolj drugi manj podrobno, če ne drugače, pa vsaj pri objavljanju svoji znanstvenih člankov. . Raziskovalcem in bibliotekarjem pa na splošno manjka predvsem znanja o tem,

 

(Raziskovalne) knjižnice za dobro družbe
Letošnja konferenca LIBER se je odvijala v Dublinu v mednarodno znanem in zgodovinsko impresivnem Trinity College-u. Konferenca je potekala pod naslovom »Knjižnice za dobro družbe«. Socialni naboj in zavedanje, da so knjižnice prostor kjer se lahko zanetijo spremembe je bil prisoten skozi vse dni konference.

 

     

Knjižnica kot inkluzivni prostor: srbska srčnost in sproščenost
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto se je v 2019 odločila sodelovati v programu Erasmus+ s projektom Inkluzivna kultura: pot do knjižnice kot univerzalnega prostora, v okviru katerega bomo izvedli tri izobraževalne obiske pri sorodnih organizacijah v tujini, ki pri svojem delu uresničujejo

 

Primer uporabe Digitalne knjižnice Slovenije - dLib.si v domoznansko raziskovalne namene
V članku predstavljam domoznanski projekt, ki smo ga izpeljali v Knjižnici dr. Toneta Pretnarja ter pomen, ki ga je pri tem imela Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si, ter le-tega tudi ovrednotil. Konec leta 1926 je bil Tržič povzdignjen iz trga v mesto. 90-letnica tega dogodka je bila osrednja tema slavnostne

 

     

Razvijanje bralne kulture pri osebah s posebnimi potrebami
Beremo vsak dan. Branje je pomembno orodje za reševanje vsakodnevnih nalog otrok in odraslih. Sodobne raziskave vedno pogosteje opozarjajo na pomen pismenosti, slednja je vključena v različne strateške dokumente. Bralna pismenost je temelj za razvoj ostalih pismenosti.

 

Uspešno sodelovanje Knjižnice Makse Samsa z javnim zavodom Park Škocjanske jame, Slovenija
Knjižnica ne predstavlja več samo knjige oziroma izposoje knjižničnega gradiva, ampak je prostor za druženje, namenjen vsem. Prostor, kjer se srečujemo, klepetamo, izobražujemo, to pravilo velja že nekaj let. V zadnjem času se za knjižnice tako uporablja

 

     

8. šahovski turnir UKM
Šahovski turnir UKM je postal tradicionalna prireditev, ki smo jo izvedli že osmič zapored. Prvi šahovski turnirji so bili izvedeni v sklopu projekta Noč raziskovalcev, nato je sledilo leto premora, od leta 2015 pa s Šahovskim turnirjem UKM zaključujemo Študentski oktober v UKM. a je letos ob šahovskem turnirju brucom, študentom in drugim

 

Prejeli priznanje modela kakovosti CAF
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je kot ena prvih slovenskih splošnih knjižnic prejela priznanje uporabnikom modela kakovosti CAF, ki ga podeljuje Ministrstvo za javno upravo. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je v letu 2019 pristopila k vzpostavitvi modela kakovosti CAF. Nosilec projekta uvajanja sistemov kakovosti v organizacije javnega

 

     

Delati s strastjo pomeni delati dobro
Helena, na začetku najinega pogovora se nam malo predstavi, prosim. Sem Gorenjka, celo življenje že živim v Naklem. Po končanem šolanju sem se zaposlila v Javnem gospodarskem zavodu (JGZ) Brdo protokolarne storitve republike Slovenije, kjer sem delala 19 let. Na Brdu sem magistrirala iz državnega in evropskega prava.

 

»Naj bo cilj podjetja zdrav in srečen zaposleni.«
Dr. Anton Vorina, v zadnjem času ste veliko raziskovali zavzetost zaposlenih v organizacijah. Nam lahko na kratko razložite, kaj pravzaprav zavzetost je? Zavzetost je stopnja ljubezni, ki jo zaposleni izraža na fizičnem, čustvenem in duhovnem nivoju na delovnem mestu in zajema širši nivo predanosti: predanost samemu delu, delovni organizaciji in

 

     

Obogatitev stroke in znanstveni doprinos magisterijev na področju bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva
Število zagovorov magisterijev je bilo v letu 2019, na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, manjše kot leto prej, vendar pa vseeno lahko čestitamo enajstim novim magistricam. V prispevku bomo predstavili njihova magistrska

 

Knjižnica Dravograd kot partner v projektu »Zdravo mesto«
Občina Dravograd se je pridružila projektu Slovenska mreža zdravih mest in evropskemu projektu WHO Zdravje 2020. Koordinacijo zastavljenega programa je Ministrstvo za zdravje RS zaupalo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, ki nudi neposredno strokovno sodelovanje in podporo

 

     

Smo (še) dovolj spoštljivi do kulture, knjig in jezika?
8. februarja praznujemo kulturni dan, 21. februarja pa obeležujemo mednarodni dan maternega jezika. Praznik kulture je daljnega leta 1945 razglasilo predsedstvo slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in obdržali smo ga tudi v samostojni Sloveniji. Mednarodni dan maternega jezika pa so pri

 

Društvo bibliotekarjev Maribor – v znano ali neznano
Društvo bibliotekarjev Maribor v zadnjem desetletju že tradicionalno konec koledarskega leta obeležuje z izvedbo decembrskega »izleta v znano« oz. »izleta v neznano«. Gre za že kar dolgo tradicijo prijetnega predprazničnega druženja, ko se podajamo na vnaprej znano ali pa neznano destinacijo, ki se ga članice

 

     

Obisk Teozofske knjižnice in bralnice Alme M. Karlin in božičnega Celja
Člani Društva bibliotekarjev Maribor in nekaj simpatizerjev smo se 5. decembra 2019 popoldne odpravili na tradicionalni decembrski »izlet v znano« z ogledom znamenitosti in božičnega sejma v Celje. Po poti so se nam pridružile kolegice iz Slovenske Bistrice in tako dopolnile skupino

 

Budimpešta
Društvo bibliotekarjev Gorenjske (v nadaljevanju DBG) povezuje gorenjske bibliotekarje. Še posebno pozornost namenja področju dodatnega izobraževanja in povezovanja svojih članov. Enkrat letno se v organizaciji DBG člani in prijatelji društva odpravimo na strokovno ekskurzijo v tujino, na kateri si ogledamo vsaj dve knjižnici

 

     

»Na obisku pri prvih Goropevškovih nagrajencih«
V Sekciji za domoznanstvo in kulturno dediščino pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS) smo se ob drugem razpisu za podelitev Goro­pevškovih priznanj in listin v letu 2020 odločili, da »obiščemo« prve Goropevškove nagrajence. ZBDS je Goropevškove nagrade za izjemne uspehe na

 

Razpis za podelitev Goropevškovih priznanj in Goropevškovih listin v letu 2020
Goropevškove nagrade so nagrade za izjemne uspehe na področju domoznanstva in kulturne dediščine, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku domoznanske dejavnosti v knjižnicah. Goropevškovo priznanje se podeli članom Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino (v nadaljevanju Sekcija)

 

     

NUK iše knjige
V NUK iščemo nadomestila za naslednje knjige, ki so poškodovane. Če imate doma katero izmed teh, vam bomo zelo hvaležni. Iščemo pa samo te izdaje in ne novejših. Knjige prinesete osebno ali pošljete na naslov: Tereza Poličnik-Čermelj, NUK - Oddelek za pridobivanje gradiva, Leskoškova 12, 1000 Lj.

 

     
 upor.ime
 geslo
 kaj je rss?


kolofon © 2004-2010 NUK - Vse pravice pridržane | impresum