prejšnje številke bibliografska kazala cenik kako naročiti navodila avtorjem kazalo rubrik


KNJIŽNIČARSKE NOVICE 1/2 letnik 27 (2017)

Uvodnik
Spoštovane bralke in bralci Knjižničarskih novic! Z novim letnikom smo naredili korak naprej in se podali na novo potovanje. Kot sem vam obljubila sem na pot Knjižničarskih novic tokrat povabila tudi kolege iz različnih vrst knjižnic in slovenskih

 

Slovenske elektronske publikacije
Slovenske elektronske splošne serijske publikacije ter slovenski integrirni splošni viri izpodrivajo tiskane serijske publikacije. Pa jih res? Slovenske elektronske splošne serijske publikacije ter slovenski integrirni splošni viri, v nadaljevanju

 

     

15. konferenca EAHIL v čarobni Andaluziji
Evropsko združenje medicinskih knjižnic (European Association for Health Information and Libraries ali EAHIL) aktivno združuje bibliotekarje in informacijske specialiste, delujoče v medicinskih in zdravstvenih knjižnicah v Evropi. Združenje ima

 

Znanstvena konferenca IPRES 2016
Trinajsta, in doslej najpomembnejša konferenca s področja trajnega ohranjanja digitalnih virov, je potekala od 3. do 6. oktobra 2016 v Bernu, v organizaciji Nacionalne knjižnice Švice. Bern je čudovito mesto, ki slovi po čokoladah, urah

 

     

Domoznanska dejavnost v Mariborski knjižnici
Domoznansko dejavnost kot knjižnično dejavnost določa najvišji pravni akt s področja knjižničarstva Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) iz leta 2001 (UL RS 87/01). Ta v 2. členu opredeljuje, da knjižnična

 

LinklNjob
Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) kot enega od načinov za dosego strateških ciljev oblikuje različna partnerstva. Leta 2014 je MKL uspešno prijavila projekt LinkINjob: job-hunting with the help of librarians v program Erasmus plus

 

     

Družinska pismenost
Na področju družinske pismenosti je v zadnjem desetletju »vzniknilo« ogromno število programov, nacionalnih projektov, člankov, diplomskih in magistrskih nalog, ki pojem družinske pismenosti obravnavajo iz različnih zornih kotov in

 

Partnerstvo pri razvijanju bralne kulture med mladimi
Ena izmed temeljnih kulturnih vrednot posameznika je biti pismen. Nekoč je bila pismenost privilegij določenih slojev, v modernem času pa je postala poglavitni dejavnik kvalitetnega življenja in

 

     

Jaz, Janez Novak
Knjižničarji, ki niso zamudili filma Jaz, Daniel Blake (režija Ken Loach), so se gotovo spomnili Janeza Novaka, ki je pri njih iskal pomoč za rešitev svojih preživetvenih težav. Soočenje s krutostjo države, ki državljana, bolnega in potrebnega socialne

 

Knjižnica in begunci
Begunski val, ki je v preteklem letu zajel Evropo, s seboj prinaša številne žalostne in tragične usode ljudi, obenem pa evropske države postavlja pred izziv, s kakršnim se niso srečale vse od druge svetovne vojne. Vsaj ne v takšnem obsegu,

 

     

"UDK gre v pravo smer"
Aida Slavić je glavna urednica Univerzalne decimalne klasifikacije UDK in dela za Konzorcij UDK v Haagu (Nizozemska). Odgovorna je za razvoj in vzdrževanje sistema, je urednica uradne revije UDK Extensions & Corrections to the UDC

 

Univerzalna decimalna klasifikacija
Univerzalno decimalno klasifikacijo (UDK) uporabljajo v knjižnicah po vsem svetu. Po zadnjih podatkih se UDK uporablja v približno 130 državah, od tega v Evropi v več kot 40 državah (več kot 140.000 knjižnic). V več kot 25 državah je to

 

     

Knjižničarska dejavnost na Hrvaškem
Za potrebe analize stanja slovenskega visokošolskega knjižničarstva in primerjave stanja v drugih (sosednjih) državah, so v nadaljevanju predstavljeni zbrani podatki za sosednjo Hrvaško. Pri raziskovanju hrvaških visokošolskih knjižnic,

 

"Revija bi morala biti brezplačna in vsem dostopna"
Knjižničarske novice so z vami že 26 let. V tem času so doživljale številne preobrazbe; menjavala se je tehnična oblika revije, menjali so se odgovorni uredniki ter člani uredniškega odbora in

 

     

Prihodnost tudi v rokah knjižničarjev
Ima knjižnica kakšen vpliv na vašo prihodnost? Odvisno od tega, ali jo obiskuješ, koliko bereš, sicer ne. Kdaj jo obiščete? Ko jo moram zaradi obveznega branja in za branje po lastni izbiri. So med izbranimi deli tudi strokovne knjige?

 

Uredniški odbor se predstavi
Sem Branka Kerec. Prihajam iz Univerzitetne knjižnice Maribor, ki je moja ustanova že 20 let. Sem vodja Enote za pridobivanje in obde­lavo knjižničnega gradiva, svojo profesionalno pot pa sem pričela kot katalogizatorka v

 

     

Dan specialnih knjižnic 2017

 

     
 upor.ime
 geslo
 kaj je rss?


kolofon © 2004-2010 NUK - Vse pravice pridržane | impresum