prejšnje številke bibliografska kazala cenik kako naročiti navodila avtorjem kazalo rubrik


KNJIŽNIČARSKE NOVICE 4/5 Letnik 28 (2018)

Uvodnik
Identiteta. Močna beseda, ki od nas zahteva globok razmislek. Kdo pravzaprav smo? Je identiteta knjižnice skupek lastnih ali prepričanj družbe? Se gradi na podlagi preteklih izkušenj predhodnikov, ki so tlakovali pot knjižničarskega razvoja ali jo

 

Identiteta knjižnice in kulturna dediščina
Da bi lahko ustrezno pojasnili vlogo in identiteto knjižnice, si moramo ogledati njene naloge, njeno zgodovino, družbeno okolje, v katerem deluje, in naloge, ki so ji zadane, pa tudi mednarodno okolje, v katerega je vpeta, in način, kako je

 

     

Centralna katalogizacija gradiva šolskih knjižnic
Z mesecem majem 2018 se je v NUK-u začel projekt »Pomoč šolskim knjižnicam in glasbenim šolam pri prehodu na COBISS«, ki smo ga poimenovali Centralna katalogizacija

 

Branje je v okno v svet
»Branje je okno v svet. Branje je temeljna spretnost, ki omogoča učenje, osebno rast in užitek. Sposobnost branja in razumevanja sporočil v vseh oblikah (npr. slik, videa, tiska) in vseh kontekstih je ključni kazalnik učenčeve uspešnosti v šoli

 

     

O družbeni pravičnosti, raznolikosti in aktivnih spremljevalcih družbe
Topli junijski dnevi so kot nalašč za obisk jadranske obale. Gneča na cestah je sprejemljivo do pretežno neobstoječa, takisto je tudi z množico turistov, ki se še pred vrhuncem poletne dopustniške

 

Za nami je prvi strokovni simpozij članov sekcije za šolske knjižnice v ZBDS
Prvi letni strokovni simpozij Sekcije za šolske knjižnice v ZBDS se je odvil v petek, 26. 10. 2018, v prostorih dislocirane enote NUK, na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Vabljeni so bili člani Sekcije za

 

     

Storitve za odprto znanost
Konferenco Digital Infrastructures for Research so tretje leto zapored organizirale štiri evropske e-infrastrukture EGI, GÉANT, OpenAIRE in PRACE (377 udeležencev iz 38 držav, 49 predavanj, 5 izobraževanj, 48 posterjev; program

 

Srečanje zaposlenih Arhiva RS in NUK
Srečanje zaposlenih Arhiva Republike Slovenije (ARS) in Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) je potekalo 13. septembra 2018 v prostorih ARS. Uvodni pozdrav sta vodila dr. Andrej Nared, namestnik direktorja ARS in mag. Zoran

 

     

Odmev na naslovno spletno stran ZBDS s spodnjim citatom
»Na koncu moram le priznati: katero skupino vidim kot najpomembnejšo za oblikovanje nove realnosti, brez smrdljivih besed in laži, dovolj strpno, blago, ozaveščeno, dobrohotno, vsakomur

 

Nacionalni standardi za delovanje šolskih knjižnic v Ameriki
Združenje šolskih knjižničarjev Amerike (AASL) je pripravilo Nacionalne standarde za šolske knjižnice, ki so s ključnimi elementi predstavljeni v razumljivem in slikovno preglednem plakatu, ki je tokratna sredica Knjižničarskih novic.

 

     

Talenti – razstave mladih likovnikov v knjižnici
V Knjižnici Črnomelj smo konec oktobra 2018, v sodelovanju z Robertom Lozarjem, akademskim slikarjem, razpisali že tretji likovni natečaj za učence in dijake belokranjskih šol, in sicer v

 

Na zmenek s knjigo
Staranje prebivalstva je dejstvo, ki prihaja v zavest posameznikov in družbe, posledično številne institucije v svoje programe vključujejo storitve in dejavnosti prilagojene starejši populaciji. Valvasorjeva knjižnica Krško se zaveda

 

     

“Branje knjig je zame intimna stvar”
Vloga glavne urednice časopisa slovenskih muzejev Argo (izdaja ga Narodni muzej Slovenije), ki ima dolgo tradicijo – izhaja od leta 1892, je verjetno odgovorna in naporna. Je ob vsem tem prostor tudi za ustvarjalnost in inovativnost?

 

Zbirka Prvih beril v Knjižnici Velenje in njena spletna predstavitev
V Knjižnici Velenje smo 21. septembra 2018 odprli dolgo pričakovano Zbirko prvih beril. Gre za zelo dragoceno zbirko, ki prikazuje prve otrokove korake v svet pisne kulture po celem svetu.

 

     

Starejše razglednice kamniško-komendskega območja objavljene na spletu
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik na spletni strani Prejmi pozdrav (www.prejmipozdrav.si) predstavlja starejši del svoje domoznanske zbirke razglednic iz obdobja od konca 80. let 19.

 

Spomini na Sokolski dom
Gorenjske splošne knjižnice smo letošnji domoznanski september posvetile spominu na starejše stavbe v lokalnem okolju, ki so s posodobljeno arhitekturo pridobile lepši izgled, novo vlogo v kraju ter naloge za sedanji in prihodnji

 

     

Tolkien: Maker of Middle-earth – razstava v oxfordski Bodleiani
Razstava z naslovom Tolkien: Maker of Middle-earth je predstavljala zapuščino Johna Ronalda Reuela Tolkiena kot umetnika, lingvista in avtorja. Pripravili so jo v Weston Library, eni izmed knjižnic v

 

Praga
Društvo bibliotekarjev Gorenjske (v nadaljevanju DBG) je zelo dejavno na področju izobraževanja in povezovanja svojih članov. Poleg vseh drugih dejavnosti enkrat letno izvede tudi strokovno ekskurzijo v tujino, na kateri

 

     

Zahvale in priznanja Fakultete za družbene vede
Na 19. Častnem shodu Fakultete za druž­bene vede so bile v ponedeljek, 3. decembra 2018, podeljene fakultetne zahvale in priznanja za pedagoški, znanstveni in strokovni prispevek zaposlenih.

 

Trubarjevo priznanje 2018 Jedert Vodopivec Tomažič
Z odločitvami in delovanjem na različnih področjih konservatorsko-restavratorske dejavnosti je veliko pripomogla k visoki strokovnosti Centra in znanju drugih konservatorjev-restavratorjev pisne

 

     

Priznanje Zveze društev Slavistično društvo Slovenije Kseniji Majovski
V šestdesetih in v prvi polovici sedemdesetih let prejšnjega stoletja je za pripravo bibliografije Slovencev v Italiji skrbel Marjan Pertot in jo objavljal v letnem zborniku Jadranski koledar.

 

Pregled Nacionalnih standardov za šolske knjižnice AASL
Združenje šolskih knjižničarjev Amerike (AASL) je pripravilo Nacionalne standarde za šolske knjižnice, ki so s ključnimi elementi predstavljeni v razumljivem in slikovno preglednem plakatu, ki

 

     

Družinska pismenost
DRUŽINSKA PISMENOST, Knjižničarji - moderatorji družinske pismenosti Librarians as Family Literacy Facilitators, Zaključna konferenca, Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1, Kranj, dvorana, I. nadstropje 29. januar 201

 

Tematska številka revije Knjižnica »Sodobni izzivi pri upravljanju knjižničnih zbirk«
Izgradnja knjižnične zbirke predstavlja temeljno nalogo knjižnic. Njena izgradnja se dogaja v kontekstu obstoječe knjižnične zbirke, knjižničnih zbirk drugih knjižnic, založniške ponudbe,

 

     
 upor.ime
 geslo
 kaj je rss?


kolofon © 2004-2010 NUK - Vse pravice pridržane | impresum