prejšnje številke bibliografska kazala cenik kako naročiti navodila avtorjem kazalo rubrik


KNJIŽNIČARSKE NOVICE 7/8 letnik 27 (2017)

Uvodnik
Spoštovane bralke, spoštovani bralci Knjižničarskih novic, tudi knjižnice na prepihu sodobnega časa prilagajajo svoja jadra in iščejo pravi veter za nove tehnološke spremembe. Robotizacija postaja vse večja grožnja vsem tradicionalnim procesom

 

Potencialna inovacija obveznega izvoda
»Na področju Slovenije zbiramo obvezni izvod že vse od leta 1807, ko je bil v takratnem Avstrijskem cesarstvu sprejet odlok o obveznem izvodu. Odlok je določal, da mora takratna Hofbibliothek na Dunaju (današnja Österreichischen

 

     

Odprtost, ponovljivost in nadaljnja uporaba rezultatov raziskav
Štirje projekti programa Obzorje 2020 (OpenAIRE, OpenMinTeD, OpenUP, FOSTER) so organizirali konferenco Open Science FAIR o politikah in procesih odprte znanosti, njenem vplivu,

 

Knjižnica Velenje sodelovala na Zelenem festivalu v Zagrebu
Knjižnica Velenje je skupaj s Kato Laštro, predsednico Društva prijateljev mladine Levi Breg Velenje in Založbo Narava sodelovala na Zelenem festivalu z naslovom »Okrenimo na zeleno

 

     

9. mednarodna konferenca Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML)
Mednarodne konference QQML potekajo od leta 2009, njihov organizator je združenje ISAST (International Society for the Advancement of Science and Technology), ki ima sedež v

 

Piranska kamišibajkerka v Franciji navdušila množico
S pripovedovanjem ob slikah na malem odru Špela razveseljuje otroke v knjižnicah, šolah in vrtcih. Pripoveduje v domovih za upokojence in dnevnih centrih in odraslim s posebnimi potrebami

 

     

Izkušnja drugačnega mentorstva v splošni knjižnici
Delovna praksa se v Valvasorjevi knjižnici Krško izvaja vrsto let. Tudi sama sem obvezno delovno prakso kot študentka bibliotekarstva opravljala v domači knjižnici pod mentorstvom sedanje

 

Pogovor s tremi moderatorji portala dobreknjige.si, 2. del
V prejšnji številki Knjižničarskih novic je bil objavljen 1. del pogovora z Barbaro Kužnik, Julijano Vöroš in Janezom Dolinškom, v katerem so se intervjuvanci predstavili in nam zaupali svoje

 

     

“Sreča je v knjigah in knjižnicah”
Dr. Milena Mileva Blažić je redna profesorica na Oddelku za razredni pouk in Oddelku za predšolsko vzgojo na Pedagoški fakulteti univerze v Ljubljani. Sodeluje z različnimi združenji v povezavi s književnostjo doma in v tujini, med mladimi

 

Pomisleki ob branju Nacionalnega programa za kulturo 2018-2025
Predlog nacionalnega programa za kulturo 2018-2025, ki nam ga predstavlja Ministrstvo za kulturo, se močno razlikuje od programov, ki smo jih poznali doslej. Področja, ki jih naslavlja,

 

     

Ob stoletnici rojstva knjižničarja domoznanca Karla Bačerja
Ena pomembnejših domoznanskih dejavnosti novomeške knjižnice je spominjanje in obeleževanje različnih jubilejev, ki so povezani z zgodovino Novega mesta in se navezujejo na

 

Branje za znanje
Kje preživete več časa, v predavalnici ali ob branju strokovne literature? Gotovo ob branju. Uporabljate knjižnico za pridobitev bralnih virov. Večino jih imam doma. Ste član fakultetne knjižnice? Da. Tam uporabljam predvsem elektronske vire.

 

     
 upor.ime
 geslo
 kaj je rss?


kolofon © 2004-2010 NUK - Vse pravice pridržane | impresum