prejšnje številke bibliografska kazala cenik kako naročiti navodila avtorjem kazalo rubrik


KNJIŽNIČARSKE NOVICE 6 Letnik 30 (2020)

Uvodnik
Spoštovane knjižničarke, spoštovani knjižničarji! Z zadnjo številko v letošnjem, v mnogih pogledih nenavadnem in v spremembe usmerjenem letu 2020 končujemo jubilejno, 30. leto izhajanja Knjižničarskih novic. Ponosni smo, da smo v vseh teh letih

 

Knjižnično gradivo in SARS-CoV-2
Od izbruha pandemije bolezni COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2, imamo zaposleni v institucijah, kjer pridobivamo, hranimo ter dajemo v uporabo knjižno in neknjižno gradivo, pomisleke glede njegove varne uporabe. Večji del leta knjižnice

 

     

Uvrščanje darov v knjižnično zbirko
Splošne knjižnice gradivo za izgradnjo svoje knjižnične zbirke pridobivajo na več načinov. Med njimi so tudi darovi. Darovi so za knjižnico pomembna pot pridobivanja knjižničnega gradiva zlasti v primeru, ko ga ni več mogoče pridobiti na običajne načine, kot

 

Dandanašnji aktualne knjige, povezane z izbruhi bolezni
Med epidemijo si vsak od nas na svoj način polepša dan. Knjižni molji zagotovo s knjigami, vsak pa ima svoje priljubljene teme. Eni v temnih in resnih časih radi posežejo po lahkotnejših vsebinah:

 

     

Epidemija ne popušča, knjižnice tudi ne
Slovenija se je oktobra znašla v podobni situaciji kot marca letos, z njo pa tudi knjižnice. Vlada Republike Slovenije (Vlada RS) je 18. oktobra ponovno razglasila epidemijo, čemur je kasneje (23. 10.) sledilo zaostrovanje ukrepov v državi (Odlok o

 

2020 – leto selitve šolske knjižnice v spletne učilnice
V hitro spreminjajoči se družbi vsako leto prinese veliko novega. Čeprav se letošnje še ni izteklo, lahko z gotovostjo rečemo, da se bo zapisalo v zgodovino. V šolstvu je prineslo nove izzive, dileme,

 

     

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj na družbenih omrežjih
Družbena omrežja so pomembna pridobitev današnjega časa; postala so močno promocijsko orodje, s katerim se knjižnice lahko predstavimo na spletni oglasni deski. Življenja brez njih si ne

 

Spletna konferenca Domfest 2020
V članku predstavljamo izvedbo letošnjega šestega festivala domoznanstva Domfest v organizaciji Mestne knjižnice Kranj, ki se je tokrat zaradi omejitev ob pandemiji odvil na virtualnem prizorišču. Kakšne izzive jeprinesel prvi videokonferenčni festival, kakšni so

 

     

Marjeta Šušterčič: Poenotenje bibliografske obdelave rokopisnega gradiva v slovenskem knjižničnem sistemu
Marjeta, v NUK je bila ustanovljena delovna skupina za pripravo osnutka pravilnika Obdelave novodobnega rokopisnega gradiva, zapuščinskih fondov in

 

6. festival domoznanstva Domfest 2020
Domoznanci iz slovenskih splošnih knjižnic se srečujemo na festivalih domoznanstva vsako drugo leto v eni od osrednjih območnih knjižnic, na njih pa izpostavljamo vsebine, ki so pomembne za razvoj domoznanske dejavnosti. Prvi festival

 

     

Knjižnica in lokalna skupnost z roko v roki ali kako je nastal Glazerjev posvet
Povezovanje z lokalno skupnostjo je temelj domoznanske dejavnosti. Razvejana mreža 19 knjižničnih enot in potujoče knjižnice z bibliobusom, ki pokriva območje 12 občin (Maribor, Duplek, Hoče

 

Zgodbe našega kraja: domoznanski natečaj za starejše
Splošne knjižnice smo zelo povezane s svojim lokalnim okoljem, z različnimi aktivnostmi se nenehno povezujemo z lokalno skupnostjo. Ena izredno učinkovitih oblik vključevanja prebivalcev v

 

     

Povezovanje ljudi različnih generacij: poletni festival hrastniške knjižnice
Januarja leta 2010 se je Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik preselila v večje in ustreznejše prostore v samo središče mestnega jedra z urejenimi parkirnimi mesti in dvoriščem, kjer je marsikatera ideja

 

Gramofonske plošče Dragocena neknjižna zbirka
Gramofonske plošče predstavljajo dragoceno glasbeno zbirko na področju kulture, umetnosti in zgodovine. S prispevkom želim obuditi zavest, kako pomembno je to neknjižno gradivo, sploh tisto, ki je vezano na slovenski prostor, saj ima zgodovinsko

 

     

Smernice za varovanje in zaščito gramofonskih plošč
Poleg gradiva na papirju so pogosto del knjižničnih zbirk tudi strojno berljivi zapisi na drugih nosilcih. Med pogosto zastopanimi oblikami zvočnih zapisov so gramofonske plošče. Gramofonske plošče so

 

Gramofonske plošče za poslušanje ali hrambo?
Po gramofonskih ploščah danes posegajo predvsem zbiratelji in tisti ljubitelji glasbe, ki si za poslušanje vzamejo čas. Po njihovem prepričanju poslušanje nobenega drugega nosilca zvočnega zapisa ne nadomesti bolje avtentičnosti zvoka žive

 

     

Gramofonske plošče ter drugo starejše gradivo v Glasbeni in filmski zbirki Univerzitetne knjižnice Maribor
Univerzitetna knjižnica Maribor ima poleg ostalih posebnih zbirk tudi precej bogato Glasbeno in filmsko zbirko, v kateri uporabniki najdejo marsikakšno

 

Knjiga mene ...
Beseda KNJIGA je že zelo stara. Od takrat govorimo o njej spoštljivo, kot o vrednoti, ki se je od »rojstva« zelo spremenila. Knjige me obkrožajo doma, v službi, knjige so svet, v katerega moramo vstopiti ali vsaj pokukati. »Svetost« knjig je tista, ki nas vsrka v

 

     

Zdravljica – znak evropske dediščine
Marca 2020 je Evropska komisija podelila Znak evropske dediščine Prešernovi Zdravljici in ta dragoceni dokument uvrstila med najpomembnejše spomenike, ki pričajo o zgodovini evropske ideje in povezovanja. Znak evropske dediščine se

 

Strategija IFLA
Mednarodna zveza bibliotekarskih društev in ustanov je edinstvena organizacija: zaradi številnega članstva, širine svojega poslanstva in sposobnosti spodbujanja, vključevanja, podpiranja in povezovanja zavzema edinstveno vlogo v knjižnični in

 

     

Finančno izobraževanje v splošnih knjižnicah – FINLIT
Lado Planko je v reviji Knjižničarske novice; letnik 30; 5, 2020, str. 29,s prispevkom Knjižnice v pokoronskem času opozoril na problematiko izobraževanja za področje financ. Izpostavil je tudi

 

     
 upor.ime
 geslo
 kaj je rss?


kolofon © 2004-2010 NUK - Vse pravice pridržane | impresum