prejšnje številke bibliografska kazala cenik kako naročiti navodila avtorjem kazalo rubrik


OBVESTILO AVTORJEM

Spoštovani kolegi in kolegice knjižničarji!


V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) se vsako leto trudimo vpeljati sodobne oz. posodobljene storitve dejavnosti, ki jih nudimo za strokovno javnost. V preteklem letu so Knjižničarske novice beležile že 30. obletnico izhajanja, zato smo se lotili obsežne prenove uredniškega poslovanja ter oblikovali nov spletni portal Knjižničarskih novic. Tako bodo v letu 2021 zaživele v čisto novem spletnem okolju, kjer bodo vse vsebine dostopne prosto in brezplačno vsem knjižnicam in knjižničnim delavcem. Naročilnice na Knjižničarske novice niso več potrebne.


Portal Knjižničarske novice bo kot osrednje informativno spletno mesto, namenjen novicam, strokovnim prispevkom in informacijam, koristnim povezavam, poročilom, vabilom in ostalim obvestilom s področja knjižničarstva ter sorodnih vsebin, doma in po svetu. Portal Knjižničarskih novic bo urejal novi uredniški odbor v sestavi:

  • Katja Rapuš, odgovorna urednica,

  • Gregor Škrlj, glavni urednik in

  • Helena Ana Drewry, tehnična urednica.


Ker si v NUK-u želimo čim boljšega povezovanja in sodelovanja z vami, vas vabimo, da vaše prispevke, predloge, informacije in vprašanja še naprej pošiljajte na že znani e-naslov: knjiznicarske.novice@nuk.uni-lj.si.


Portal Knjižničarske novice vam predstavimo prav kmalu, na tem naslovu: www.knjiznicarske-novice.si.

Več informacij v zvezi s pripravo daljših prispevkov za objavo na portalu bo dostopnih tedaj, za zdaj pa lahko še vedno upoštevate spodnja navodila.


Prijazno vabljeni k sodelovanju!


Uredništvo portala Knjižničarskih novic
Navodila za pripravo prispevkov (do objave portala Knjižničarske novice)

Jezik objavljenih prispevkov je praviloma slovenski, v skladu z odločitvijo uredništva, pa tudi angleški. Vsi poslani avtorski prispevki bodo lektorirani. Avtor v celoti odgovarja za vsebino prispevka. Avtorsko pravico do objavljenih prispevkov ima izdajatelj publikacije, avtor obdrži moralne avtorske pravice.

Naslov prispevka mora biti kratek in jasen, dopolni se lahko s podnaslovom. Pri poročilih s strokovnih posvetovanj in drugih srečanj naj bodo v naslovu/podnaslovu prispevka navedeni naslov posvetovanja oziroma srečanja ter kraj in datum dogodka.

Pod naslovom naj bo naveden avtor prispevka (oziroma avtorji), in sicer vedno v polni obliki (ime in priimek). Če je avtorjev več, naj sami določijo vrstni red imen avtorjev. Poleg imena avtorja je treba navesti tudi sedež ustanove, kjer je avtor prispevka zaposlen ali ime fakultete, če je študent, ter elektronski naslov avtorja. Tudi pri večjem številu piscev je treba pri vsakem posamezniku navesti vse zahtevane podatke. Pri citiranju virov naj avtorji upoštevajo navodila revije Knjižnica. Dolžina prispevka naj ne presega 20.000 znakov (vključno s presledki).

Prispevek lahko poleg teksta vsebuje tudi slike (preglednice, diagrame, fotografije ipd.). Vsaka slika naj ima zaporedno številko in naslov. Če avtor slik ne vključi v besedilo prispevka, naj bo v njem jasno označeno, katera slika sodi na določeno mesto v tekstu. Pri vsaki sliki je treba navesti tudi njeno avtorstvo (avtor je lahko pisec prispevka ali kdo drug). Pri portretni fotografiji je potrebno navesti tudi imena oseb v polni obliki (ime in priimek), in sicer z začetno navedbo "Od lepe proti desni:… ". Avtor prispevka mora uredništvu predložiti pisne izjave oseb na portretni fotografiji, da se strinjajo z javno objavo fotografije v Knjižničarskih novicah. Slikovno gradivo lahko avtorji priložijo tudi v JPG ali TIF formatu.

Z oddajo prispevka uredništvu se šteje, da avtor soglaša z objavo svojega prispevka na portalu Knjižničarske novice.


Pošiljanje prispevkov

Prosimo, da članke in prispevke pošljete na e-naslov uredništva v elektronski obliki: knjiznicarske.novice@nuk.uni-lj.si. Prispevkov ne honoriramo!


kolofon © 2004-2010 NUK - Vse pravice pridržane | impresum