prejšnje številke bibliografska kazala cenik kako naročiti navodila avtorjem kazalo rubrik

IMPRESUM

ISSN 1580-4070

Izdala in založila: Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana
Za knjižnico: Martina Rozman Salobir
Odgovorna urednica: Mojca Trtnik (e-pošta:mojca.trtnik@nuk.uni-lj.si)
Izdelava aplikacije in strani, oblikovanje in tehnična podpora: Matjaž Kragelj, Dejan Kos
Tehnični urednik: Jani Pečenko
Uredniški odbor: Tomaž Bešter, Janko Klasinc, Meta Kojc, Veronika Potočnik, Gorazd Vodeb, Damjana Vovk

kolofon © 2004-2010 NUK - Vse pravice pridržane | impresum