prejšnje številke bibliografska kazala cenik kako naročiti navodila avtorjem kazalo rubrik

IMPRESUM

ISSN 1580-4070

Izdala in založila: Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana
Za knjižnico: Viljem Leban
Odgovorna urednica: Mojca Trtnik (e-pošta:mojca.trtnik@nuk.uni-lj.si)
Izdelava aplikacije in strani, oblikovanje in tehnična podpora: Matjaž Kragelj, Dejan Kos
Tehnični urednik: Matej Zorec
Uredniški odbor: Ines Grlj, Branka Kerec, Bojana Medle, David Ožura, Veronika Potočnik, Sabina Šolar, Magdalena Svetina Terčon, Damjana Vovk

kolofon © 2004-2010 NUK - Vse pravice pridržane | impresum