prejšnje številke bibliografska kazala cenik kako naročiti obvestila avtorjem impresum


IMPRESUM

ISSN 1580-4070

Izdala in založila: Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana
Za knjižnico: Mateja Komel Snoj
Odgovorna urednica: Damjana Vovk (e-pošta: icb@nuk.uni-lj.si)
Izdelava aplikacije in strani, oblikovanje in tehnična podpora: Matjaž Kragelj
Uredniški odbor: dr. Melita Ambrožič, dr. Silva Novljan, dr. Maja Žumer
Naslovnico oblikoval: Aleksij Kobal
Fotografija na naslovnici:
Goran Bertok