prejšnje številke bibliografska kazala cenik kako naročiti obvestila avtorjem impresum


PRVIČ PODELJENA SAJETOVA NAGRADA ZA NAJBOLJŠE MAGISTRSKO DELO

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete z letom 2008 uvaja novo nagrado: Sajetovo nagrado za najboljše magistrsko delo v preteklem koledarskem letu. Nagrado uvajamo na pobudo prof. dr. Jerryja D. Saya, ki tudi financira polovico zneska nagrade. Prof. Saye je redni profesor na bibliotekarski šoli univerze Severne Karoline v Chapel Hillu in z oddelkom sodeluje na pedagoškem in raziskovalnem področju že veliko let. Rad poudari svoje slovenske korenine, večina slovenskih bibliotekarjev pa ga pozna po referatih na posvetovanjih ZBDS.

Nagrado bo oddelek podeljeval vsako leto.

Za nagrado je letos kandidiralo 6 del, komisija v sestavi dr. Mojca Kotar, doc. dr. Andrej Blatnik in mag. Stojan Pečlin je izbrala delo mag. Sabine Fras-Popović z naslovom Standard Sistemi vodenja kakovosti in njegovo uvajanje v splošno knjižnico. (mentorica doc. dr. Silva Novljan). Nagrada je bila podeljena 11. junija.

Komisija je podala naslednjo utemeljitev:

Magistrsko delo obravnava vodenje kakovosti v splošni knjižnici (tj. vodenje oz. upravljanje ustanove) in analizira možnost vpeljave poslovnega sistema vodenja storitvenih dejavnosti SIST ISO 9001:2000 v splošno knjižnico kot javni zavod ter posledično pridobitev certifikata kakovosti. Avtorica ugotavlja, da je vodenje kakovosti v knjižnicah pomanjkljivo obravnavano v dokumentih Republike Slovenije, ki so kombinacija strokovnih zahtev in zakonskih predpisov ter v določenih segmentih že zastavljajo zelo visoke kriterije za kakovost dela. Uporabljena je bila metoda akcijskega raziskovanja s prenosom teorije v prakso.

Delo izkazuje dobro poznavanje in razumevanje sistema vodenja kakovosti SIST ISO 9001:2000 in njegove primernosti ter uporabnosti za slovenske (splošne) knjižnice. Iz dela je razvidno tudi dobro poznavanje delovanja slovenskih splošnih knjižnic. Združitev obojega je avtorici omogočilo načrtovanje vzpostavitve sistema vodenja kakovosti v splošni knjižnici.

Vsebina magistrskega dela je predstavljena logično, analitično in sintetično z navedbo pozitivnih in nekaterih negativnih vidikov sistema vodenja kakovosti po SIST ISO 9001:2000 v splošni knjižnici. Avtorica je postavila štiri ničelne delovne hipoteze in s pomočjo analize virov in praktičnih izkušenj akcijskega raziskovanja utemeljeno ovrgla njihove predpostavke. V zaključkih dela je sama realistično opozorila, da bo smiselnost vzpostavljanja sistema vodenja kakovosti v splošne knjižnice lahko čez čas pokazala raziskava dolgoročnih učinkov vpeljave. Avtorica je poiskala, pregledala in uporabila ustrezne vire, ki so ji omogočili akcijsko raziskovanje s prenosom teorije v prakso.

Magistrsko delo izkazuje strokovno zrelost in izviren ter predan pristop k obravnavani temi. V delu je prepoznana koristnost sistema vodenja kakovosti kot smernic za izboljšanje vodenja in osnovni napotek za ravnanje s človeškimi viri. Pridobitev certifikata je mednarodna potrditev kakovosti delovanja knjižnice. Avtorica je skupaj z mentorico in svojimi sodelavci v knjižnici opravila pionirsko delo v slovenskem knjižničarstvu, ki lahko rabi kot spodbuda drugim knjižnicam.

Maja Žumer
Predstojnica Oddelka za bibliotekarstvo,
informacijsko znanost in knjigarstvo
Filozofska fakulteta

nazaj na kazalo

natisni članek