prejšnje številke bibliografska kazala cenik kako naročiti navodila avtorjem impresum


KNJIŽNIČARSKE NOVICE 1-2 2008

Uvodnik
Pred vami je prva letošnja številka Knjižničarskih novic. Malo drugačna, tako vsebinsko kot oblikovno, kar ste opazili predvsem bralci tiskane oblike. Vendar to kar držite v roki, še ni dokončna podoba.

 

Koledar prihajajočih srečanj konference
10-11. 4. 2008, Amsterdam, Nizozemska, 1. International PDF/A Conference: ISO standard PDF/A for the long-term archiving of documents, 1-3. 5. 2008, Oak Brook, Illinois, ZDA, 36th LOEX: Librarian as Architect: Planning,

     

ELEM v knjižnici otona župančiča
Evropska unija je leto 2007 razglasila za leto enakih možnosti za vse. Cilji Evropskega leta enakih možnosti so bili: sprožiti obsežno razpravo o prednostih, ki jih evropskim družbam prinaša različnost;

 

Bralna zmožnost
Študija PISA 2006 , ki jo je objavila organizacija OECD, je pokazala, da so slovenski 15-letniki nadpovprečni v matematiki in povprečni pri branju. Mislim, da razloga za posebno zadovoljstvo ni, saj se še vedno ne

     

Program BIC nuk za leto 2008
Tudi v letu 2008 bo Bibliotekarski izobraževalni center NUK (BIC) za knjižnične delavce organiziral in izvajal različne oblike izobraževanja, bibliotekarske izpite in postopke pridobivanja strokovnih nazivov.

 

Knjižnice in intelektualna lastnina
Hrvaško knjižničarsko društvo in Katedra za bibliotekarstvo pri Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu vsako leto v decembru organizirata okroglo mizo s področja problematike knjižnic, s katero se srečujejo pri zagotavljanju

     

Slovaške knjižnice
Sekcija za specialne knjižnice ZBDS že nekaj let uspešno organizira strokovne ekskurzije, na katere povabi tudi knjižničarke in knjižničarje iz drugih vrst knjižnic. Po obisku in ogledih budimpeštanskih in rimskih knjižnic in

 

Knjižnica in čitalnica Idrija
V zvezi z nastalimi težavami Knjižnice in čitalnice Idrija, njene enote Bevkova knjižnica Cerkno, menimo, da je pri sprejemanju odločitev potrebno upoštevati veljavno in obstoječo zakonodajo

     

Vloga šolskega knjižničarja
Na raznih seminarjih in študijskih skupinah pogosto slišim pritožbe šolskih knjižničarjev, da so premalo cenjeni v primerjavi z učitelji, da jih ravnatelji omejujejo pri nabavi knjižničnega gradiva, da morajo biti na delovnem mestu

 

Kongres šolskih knjižničarjev Slovenije
Društvo šolskih knjižničarjev Slovenije od 16. do 18. oktobra 2008 v Kongresnem centru Radenci organizira 3. kongres šolskih knjižničarjev Slovenije. Osrednja tema kongresa bo »Programi šolskih knjižnic in razvijanje

     

Dan splošnih knjižnic kot promocija
Dan splošnih knjižnic, 20. november, smo tudi letos izkoristili za promocijo splošnih knjižnic na širši ravni. Sekcija za splošne knjižnice je pripravila promocijski material za tematsko izhodišče – Pravica do branja: Najstniki in

 

Ljubljana na svojih prvih razglednicah
Te dni je luč spletne svetlobe ugledala prva virtualna razstava na portalu dLib.si. Takšne razstave v evropskem spletnem prostoru pravzaprav niso nič novega, a na slovenskih straneh so žal (še) zelo redke. Koncept je

     

Čestitka
Z veseljem Vam sporočamo, da je naši sodelavki Jadranki Zupančič Komisija za priznanje kvalifikacij iz bibliotekarske stroke podelila naziv bibliotekarski svetovalec. Naj napišem nekaj razlogov, zakaj si je zaslužila

 

Anki v slovo
V četrtek, 17. januarja, smo se poslovili od Anke Cizej, ki je Knjižnici Zagorje vtisnila nepozaben pečat. Orala je ledino v razvoju zagorskega knjižničarstva. Že leta 1949 je takrat še neporočena Anka Strmljan kot prostovoljka

     

Prvo leto knjižnice Dvor
Knjižnica Dvor je zdaj odprta že eno leto in lahko rečemo, da počasi postaja sestavni del življenja na Dvoru in v okolici. Je vzajemna enota Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in Občine Žužemberk. Otvoritev knjižnice

  Seznam novosti ICB

 
 Oglasi

Kratke novičke
 upor.ime
 geslo
 kaj je rss?

KAZALO RUBRIK

- Vsebinska obdelava
   knjižničnega gradiva
- [sic] : utrinki z
  raziskovalnih čajank
- Povabilo k branju
- Anno
- ostali prispevki

Na ministrstvu iščemo novo delovno moč. Razpis je objavljen in zato vas prav lepo prosim, da pogledate in premislite ter obvestite še kolegice in kolege, ki bi bili kos nalogam, in so seveda za takšno garaško delo (državnega uradnika!) zainteresirani.

RAZPISI
Ministrstvo za kulturo je 7. februarja 2008 objavilo Javni poziv avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov iz knjižničnega

VABILO
Francosko Ministrstvo za kulturo in komunikacije (Hiše kultur sveta) organizira strokovna izpopolnjevanja za naslednja področja:
- kulturni projekti,
- konzervatorstvo in
- založništvo.